De oplossing:

Complete module 'metalen'; betere performance, schaalbaar en veilig

In beton wordt bewapeningsstaal gestort om het steviger te maken. Deze stalen constructies worden door mensen of machines gelast. Dat moet uiteraard goed gebeuren; het is essentieel dat de constructie stevig is en voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Concrefy controleert in haar laboratorium of de gelaste constructies voldoen aan de gestelde normen. Dit doen ze bijvoorbeeld door de constructie onder hoge spanning te zetten en te kijken of deze intact blijft.

Leveranciers van bewapeningsstaal sturen monsters ter controle naar Concrefy. Zowel de machines als de mensen die deze monsters gelast hebben, moeten gecertificeerd worden. Onder andere de gegevens van de lassers en machines die door Concrefy gecertificeerd worden, staan in de module ‘metalen’. De applicatie begeleidt het hele certificeringstraject.

Zo geeft de applicatie aan dat de certificering van een persoon of machine verloopt en stuurt naar de persoon of de bestuurder van de machine en Concrefy een melding. De betreffende persoon/machine last een aantal constructies die getest gaan worden. De applicatie geeft aan welke breedte/lengte precies gelast moet worden. De gelaste constructie wordt klaargelegd en in de applicatie wordt aangegeven dat deze gereed is om opgehaald te worden. Degene die binnen Concrefy verantwoordelijk is voor het ophalen van de monsters, krijgt hiervan een melding.

De constructie wordt opgehaald en in het magazijn gelegd. Ook dit is in de applicatie te zien. Daarna krijgt de laborant een melding dat er een monster is dat getest moet worden. De laborant kan in de applicatie zien welke tests uitgevoerd moeten worden en welk monster prioriteit heeft.

De laborant voert vervolgens de tests uit met hightech apparatuur en computers die op onze software zijn aangesloten. De resultaten hiervan worden automatisch naar de software gestuurd. De software weet aan welke voorwaarden de monsters moeten voldoen en vergelijkt de resultaten van de tests met de norm. Hierop volgt de voorlopige beoordeling.

De tests moeten daarna door de laborant en een projectleider worden goedgekeurd. Zodra dit gebeurd is, wordt de test automatisch gepubliceerd. De klant krijgt dan een mail dat het onderzoek is afgerond en dat de resultaten bekeken kunnen worden. Het rapport kan uit de applicatie gedownload worden.