Voorspellingssoftware voor uitharding beton

Extra toepassing levert tijdswinst op in planning

Concrefy is een dochteronderneming van Doka uit Oostenrijk. Doka is een internationaal opererende bouwspecialist en zodoende betrokken bij grote bouwprojecten overal ter wereld. Concrefy levert hierin de innovatieve dienst, genaamd Concremote, die het uithardingsproces van het beton realtime meet en berekent. Covadis ontwikkelt software voor Concrefy en heeft een aanvullende toepassing gerealiseerd.

Concremote maakt gebruik van IoT-sensoren. Covadis ontwikkelt de software van Concremote. De innovatieve dienst meet de temperatuur en berekent de sterkteontwikkeling in de betonconstructie.

Concremote wordt onder andere ingezet bij grote bouwprojecten. Denk dan aan hoogbouw, bruggen, tunnels en energiecentrales. Dankzij Concremote weten de bouwspecialisten precies wanneer de druksterkte op een dusdanig niveau is om zo de volgende fase van het bouwproces in te gaan. Dat werkt veiliger, beter en sneller.

Toch zou het voor de planning van zo’n groot bouwproject efficiënter zijn als de projectleiders kunnen voorspellen wanneer de gewenste druksterkte bereikt wordt. Daarom realiseerde Covadis Forecasting voor Concremote.

De vraag:

Inzicht in de verwachte uitharding zodat de planning hierop aangepast kan worden

Concremote meet realtime de druksterkte van jong beton en geeft een signaal als de doelsterkte bereikt is. Hierop wordt er verder gebouwd. Het zou nog mooier zijn als Concrefy weet wanneer het beton de doelwaarde bereikt om de planning hierop af te stemmen. Hiervoor zou Concremote in de toekomst moeten kijken en op basis daarvan een voorspelling doen.

De oplossing:

Concremote Forecasting

Forecasting is een uitbreiding van Concremote. Forecasting voorspelt wanneer het beton de beoogde druksterkte bereikt. Hier kan de planning op afgestemd worden.

De IoT-sensoren van Concremote verzamelen veel data. Op basis hiervan wordt een voorspelling gemaakt. De specialisten op de bouwplaatsen houden hier vervolgens rekening mee in hun planning als het gaat om materiaal en personeel. Zo kan alles weer op tijd klaar staan om verder te gaan met de bouw.

Covadis heeft zodoende een toepassing ontwikkeld waarmee een klein stukje in de toekomst gekeken wordt. Een soort glazen bol als het ware. De winst voor de gebruiker zit hem in het feit dat het veel duidelijker is wanneer een project voortgezet kan worden. Hierdoor verloopt een bouwproject sneller, efficiënter, kosteneffectiever en weten betrokkenen veel beter waar ze aan toe zijn.

Wil jij ook meer tijdswinst boeken in de planning? Of wil je meer mogelijkheden van verzamelde data benutten? Neem dan contact op met Covadis.