Covadis helpt Venster Techniek in de werkvoorbereiding

Van Windows-applicatie naar webapplicatie, voor meer inzicht, overzicht en minder fouten

Venster Techniek staat al sinds 1999 bekend als dé innovatieve toeleverancier voor de kozijnindustrie. Flexibiliteit en maatwerk zijn kenmerkend voor dit bedrijf - net als het vinden van de juiste oplossing.

Voor deze oplossing maakt Venster Techniek gebruik van de nieuwste machines en programma's. Dat zorgt voor een functioneel eindresultaat, dat ook nog eens heel efficiënt is.

Covadis helpt Venster Techniek om die lijn ook door te trekken in de werkvoorbereiding. Zo hebben de ontwikkelteams van Covadis ervoor gezorgd dat de eerder gebruikte Windows-applicatie is omgezet naar een webapplicatie, die ruimte biedt voor nog meer inzicht en overzicht én de kans op fouten veel kleiner maakt. Dit bespaart Venster Techniek tijd en geld en zorgt ervoor dat het eindproduct van nog hogere kwaliteit wordt.

De vraag:

Kan Covadis ook zorgen voor een snellere en betere manier om bestellingen van klanten voor houtprojecten te verwerken?


In het verleden heeft Covadis Venster Techniek al geholpen met een efficiëntere en minder foutgevoelige werkvoorbereiding voor kunststof dorpels. De vraag was of dit ook kon worden gedaan voor houtprojecten.

Eerst voerde de klant de juiste gegevens in via een Windows-applicatie. Het databasebestand dat daar vervolgens uit voortkwam, werd naar Venster Techniek gestuurd. Hierna werd het weer ingeladen in een andere database en op basis daarvan werd het materiaal geoptimaliseerd.

De oplossing:

Een webapplicatie met nieuwe functionaliteiten en controlemogelijkheden


Covadis heeft op basis van de webapplicatie van kunststof een nieuw productmodel opgezet, dat is aangepast op hout.

Vervolgens is er een optimalisatie geschreven om het materiaal op de juiste manier te verdelen. Een nieuwe wizard maakt het mogelijk om ook houtproducten samen te stellen.

De applicatie is verder uitgebreid met nieuwe functionaliteiten; de dorpel kan nu volledig visueel worden gemaakt in de bouwtekening, inclusief gaten en uitsnijdingen. Deze kan vervolgens door Venster Techniek vooraf worden gecontroleerd, alvorens deze door te zetten naar productie.

Vervolgens zijn actielijsten gebouwd om de dorpels ook op de werkvloer op de juiste manier te kunnen verwerken. Hiervoor is hetzelfde stramien gebruikt als bij de kunststof dorpels.

In aanvulling hierop kan de webapplicatie documenten genereren waarmee bijvoorbeeld onderdelen van de dorpels kunnen worden geproduceerd.

Andere functionaliteiten in deze webapplicatie zijn de materiaallijsten, de mogelijkheid om een managementrapportage uit te draaien en de optie om DXF-tekeningen te maken voor de lasersnijmachineplaten.

Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op tijdens de werkvoorbereiding, verkleint de kans op fouten en biedt zowel klanten als Venster Techniek meer inzicht en overzicht.

Voor dit project is gebruikgemaakt van Angular, Redux, .NET (C#), .NET Core identity, Entity framework en Material Design.

Wil je weten wat Covadis voor jou kan betekenen? Spar dan vrijblijvend met Chiel Pas.