De oplossing:

Migratie voor basisarchitectuur

Voor dit nieuwe systeem hebben we eerst een architectuur opgezet. Hierop kunnen verschillende modules gebouwd worden. Inmiddels heeft Covadis hiervoor bijvoorbeeld 'Concremote' en 'metalen' ontwikkeld. Dankzij deze stevige basis kan Concrefy probleemloos doorgroeien in de toekomst.

In deze nieuwe situatie zijn de modules uiteraard aangepast aan de actuele eisen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe modules die ook weer nieuwe mogelijkheden bieden.

Technieken

Deze applicatie is ontwikkeld in ASP.NET, volgens het MVC-principe. SQLServer geldt als onderliggende database.