De oplossing:

Calculatiemodule met koppeling aan MOOS

Op basis van de wensen van Mombarg Beton zijn wij aan de slag gegaan met een calculatiemodule, die gekoppeld wordt met MOOS. MOOS staat voor Mombarg Online Systeem en is het systeem waarin onder meer de klantgegevens van Mombarg zijn opgeslagen. De calculatiemodule is uitgevoerd als een webapplicatie, die vanaf elke plek ter wereld en met elk apparaat bereikbaar is. Het enige dat nodig is, is een internetverbinding. De calculatiemodule is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te onderhouden.

Eenvoudige werking

De calculatiemodule werkt eenvoudig. Zodra een klant een offerte aanvraagt, kunnen calculators inloggen op de calculatiemodule. Hierin staan onder meer de reeds aangemaakte calculaties die bewerkt kunnen worden. Daarnaast kunnen er op basis van de offerte-aanvraag nieuwe calculaties worden aangemaakt. Hieraan worden de klantgegevens gekoppeld.

De calculatie wordt vervolgens samengesteld op basis van de producttypen die Mombarg levert. Dit kunnen kelders zijn, maar ook trappen, muren, kolommen, bordessen, etc. Daarna worden de afmetingen van het product ingevoerd. Op basis daarvan wordt berekend hoeveel beton ervoor nodig is en of én hoeveel wapeningsstaal nodig is.

Vervolgens berekent de calculatiemodule het gewicht en de opties en kosten voor transport die daarmee gepaard gaan. Dit resulteert in een prijs, die ook rekening houdt met het aantal manuren, de mal-kosten en eventuele uitsparingen.

Intelligent systeem

De calculatiemodule houdt rekening met veel verschillende onderdelen. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening mee gehouden dat de gegevens die nodig zijn voor het maken van een rechte muur, anders zijn dan die voor een trap. Ook wordt het eventueel vaker gebruiken van mallen meegeteld.

Automatisch opslaan

De informatie in de calculatiemodule wordt automatisch opgeslagen. Als de module dus, om wat voor reden dan ook, wordt afgesloten, wordt de ingevoerde informatie onthouden en hoeven calculators niet opnieuw te beginnen.

Mogelijkheden voor de toekomst

Vooralsnog is de calculatiemodule alleen bedoeld voor intern gebruik. Wel is er de optie om de module aan de website te koppelen, zodat particulieren online een offerte kunnen krijgen voor hun prefab-kelder. In de toekomst zullen er mogelijk ook andere koppelingen ontwikkeld worden. Denk aan koppelingen met bouw-informatiesystemen of het rechtstreeks inlezen van tekeningen van architecten. Een andere optie is de ontwikkeling van een keldercalculator, waarin eindklanten de afmetingen van hun kelder kunnen invoeren en op basis daarvan automatisch een offerte toegestuurd krijgen.