De oplossing:

Gegevens centraal beheren in een eigen webapplicatie

Naar aanleiding van deze vraag heeft Covadis een webapplicatie ontwikkeld die vanaf alle devices en elke plek toegankelijk is. Gegevens hoeven nog maar één keer ingevoerd te worden en worden op een centrale plek opgeslagen. Dit bespaart veel tijd en verkleint de kans op fouten. Daarnaast zorgt de applicatie voor veel meer overzicht. Een belangrijk voordeel is dat alle informatie uit de losse Excel-sheets zo geïmporteerd kon worden. Hierdoor kon EventBranche meteen starten met een compleet gevuld systeem.

Diverse modules

De applicatie is opgebouwd uit verschillende modules, namelijk:

  • Planningen
  • Actiepunten
  • Klantenbeheer
  • Projecten

De gegevens uit deze verschillende modules kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een bepaalde klant aan een project te koppelen, een bedrijf aan een actiepunt en een actiepunt aan een medewerker van EventBranche. Hiermee ontstaat ook een interactieve planning.

Dashboard

De applicatie wordt gebruikt door de medewerkers van EventBranche. Zij kunnen inloggen op een dashboard en krijgen vervolgens (hun eigen) actiepunten en planningen te zien. De webapplicatie is altijd, overal en vanaf elk device toegankelijk. Bovendien kunnen er exports gemaakt worden aan de hand van bepaalde criteria. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van alle bedrijven uit een bepaalde branche of een overzicht van alle financiële managers.

De applicatie blijft volop in ontwikkeling. In de toekomst staan onder meer een koppeling met de website (waarop klanten in de toekomst kunnen inloggen) en een koppeling met het administratiepakket op de planning.