Inspectie-applicatie hondenbelasting

Live en mobiel inspectieresultaten doorgeven

Legitiem is verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles en inventarisaties om systematisch gegevens te verzamelen die van belang zijn voor verschillende gemeenteheffingen. Denk bijvoorbeeld aan honden-, toeristen-, reclame- en precariobelasting en de onroerende zaakbelasting of de basisregistratie personen. Covadis is verantwoordelijk voor alle softwareontwikkeling die Legitiem helpt bij deze controles en inventarisaties. Daarbij verzorgen we ook de dataverwerking voor de diverse projecten.

Sinds januari 2016 gebruiken maar liefst 76 gemeentes binnen Nederland de vernieuwde mobiele controleapplicatie hondenbelasting. Deze controleapplicatie - die wij al in 2005 hebben ontwikkeld en daarna steeds verder verbeterd en uitgebreid hebben - maakt het handmatig noteren en verwerken van adressen overbodig en is daarom minder foutgevoelig. Ook bespaart het gebruik van de applicatie veel tijd.

De vraag:

Controleapplicatie hondenbelasting

Opdrachtgever Legitiem voert controles en inventarisaties uit om gegevens te verzamelen die van belang zijn voor verschillende gemeenteheffingen. Eén van deze heffingen is de hondenbelasting. Tijdens grootscheepse huis-aan-huiscontroles controleren de inspecteurs van Legitiem de aanwezigheid van één of meerdere honden. Covadis is gevraagd een controleapplicatie te ontwikkelen om deze gegevens op een snelle en efficiënte manier te verwerken.

De oplossing:

Hondenbelasting-app

Covadis ontwikkelde een webapplicatie en een mobiele applicatie. Met de mobiele applicatie kunnen de inspecteurs van Legitiem hun bevindingen invoeren terwijl ze bij je voor de deur staan. De voortgang en de resultaten van de controle zijn realtime te volgen met de webapplicatie. Daarmee hebben de opdrachtgevers van Legitiem zicht op de voortgang van het project.

Efficiënt resultaten doorgeven op locatie

Voorafgaand aan een project worden werkpakketten met te controleren adressen klaargezet. Hierin staat informatie zoals het aantal aanwezige honden dat bij de gemeente bekend is. Dit werkpakket wordt ingelezen in de mobiele applicatie van de inspecteur. Tijdens een controle voert de inspecteur zijn of haar bevindingen in. Inspecteurs kunnen zowel online als offline werken. Bij offline werken wordt er gesynchroniseerd op het moment dat er weer verbinding is.

Doorlopend in ontwikkeling

Ruim 100 inspecteurs van Legitiem maken gebruik van deze controleapplicatie. De eerste versie van de applicatie werd ontwikkeld in 2005. Sindsdien ondersteunt Covadis alle projecten van Legitiem omtrent de hondenbelasting. Dit kan gaan om data-bewerkingen, ondersteuning van de inspecteurs of het ontwikkelen van uitbreidingen op de applicatie.

Techniek

Zowel de webapplicatie als de mobiele applicatie zijn ontwikkeld in .NET/C#. De onderliggende database is Microsoft SQL. Voor het ontwikkelen van deze mobiele applicatie is gebruik gemaakt van Universal Windows Platform. Dit zorgt ervoor dat de applicatie er op verschillende apparaten van diverse grootte er goed uit blijft zien, zonder dat de code veranderd hoeft te worden. Windows 8 en Windows 10 worden eveneens ondersteund.