Covadis Developer Meetup Infrastructure met Bicep - Henry Been

De infrastructuur van de cloud is vaak erg complex in moderne applicaties en verandert vaak door een Agile werkwijze. Deze veranderingen wil je niet handmatig bij alle omgevingen doorvoeren. In Azure hebben we daarom Azure Resource Manager, een API om je Azure-resources mee te beheren. Sinds kort is er een nieuwe techniek beschikbaar: Bicep. Daar willen wij natuurlijk meer over weten!

Woensdagavond 15 maart om 17:00 uur startte de derde Covadis Developer Meetup in Doetinchem. Terwijl de collega’s en bezoekers genoten van een buffet waar iedereen lekker van heeft gegeten werd ondertussen in allerijl spreker Henry Been opgepikt op station Arnhem, vanwege de stakingen van het streekvervoer.

Eenmaal aangekomen in Doetinchem ging Henry op interactieve wijze zijn presentatie door. Vooraf zei hij dat er maximaal 10 sheets zouden zijn en dat we vooral veel hands-on aan de slag zouden gaan met Bicep. En dat was niet gelogen! Henry toonde ons de basisprincipes, oftewel hoe je een resource aanmaakt. Verder gingen we ook wat dieper in op de materie, zoals het aanmaken van variabelen en het debuggen in Bicep.

Doordat de sessie erg hands-on en praktisch was kon ik gelijk zien hoe ik Bicep kan toepassen tijdens mijn werk! Met alleen theorie is dat lastiger, daarom was het voor mij een geslaagde sessie. - Mustafa